Ring ring
App Privacy Policy Generator Tạo Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản & Điều kiện chung cho ứng dụng của bạn Được xây dựng tim bởi Nishant và những người đóng góp. TwitterKhước từGitHub sao Nếu bạn đánh giá cao công việc của tôi và muốn hỗ trợ dự án: Cân nhắc tài trợ cho tôi trên Github 👨🏻‍💻 Hãy cân nhắc mua cho tôi một cốc Thêm nhận xét vào Sổ khách của dự án 🤗 Tất cả đã được làm xong! Bây giờ hãy ngồi lại và chọn loại tài liệu bạn muốn tạo: Tính chính xác của chính sách bảo mật được tạo ra và các điều khoản & điều kiện trên trang web này không có tính ràng buộc pháp lý. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Đọc bản khuyến cáo đầy đủ ở đây Chính sách bảo mật

[Nhà phát triển / Tên công ty] đã xây dựng ứng dụng dưới dạng ứng dụng [nguồn mở / miễn phí / freemium / ad-hỗ trợ / thương mại]. DỊCH VỤ này được cung cấp bởi [Nhà phát triển / Tên công ty] [miễn phí] và được thiết kế để sử dụng như hiện tại.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của [của tôi / của chúng tôi] với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của [tôi / của chúng tôi].

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ [của tôi / của chúng tôi], nghĩa là bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà [Tôi / Chúng tôi] thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. [Tôi / Chúng tôi] sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập được trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, [Tôi / Chúng tôi] có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định [thêm bất kỳ thông tin nào khác mà bạn thu thập ở đây, ví dụ: tên người dùng, địa chỉ, vị trí, hình ảnh] Thông tin mà [Tôi / Yêu cầu của chúng tôi] sẽ được [lưu giữ trên thiết bị của bạn và không được [tôi / chúng tôi] thu thập dưới bất kỳ hình thức nào] / [được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này].

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

Liên kết đến chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

Dữ liệu nhật ký

[Tôi / Chúng tôi] muốn thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ [của tôi / của chúng tôi], trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng [Tôi / Chúng tôi] thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là Dữ liệu nhật ký . Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ [của tôi / của chúng tôi], ngày và giờ bạn sử dụng Dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

Bánh quy

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng làm mã định danh duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị.

Dịch vụ này không sử dụng các “cookie” này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã của bên thứ ba và các thư viện sử dụng “cookie” để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào một cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ này.

Các nhà cung cấp dịch vụ

[Tôi / Chúng tôi] có thể tuyển dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

[Tôi / Chúng tôi] muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ

[Tôi / Chúng tôi] đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ thông tin đó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn và đáng tin cậy 100% và [Tôi / Chúng tôi] không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do [tôi / chúng tôi] điều hành. Do đó, [Tôi / Chúng tôi] thực sự khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của các trang web này. [Tôi / Chúng tôi] không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Những Dịch vụ này không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi [Tôi / Chúng tôi] không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13. Trong trường hợp [Tôi / Chúng tôi] phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho [tôi / chúng tôi] với thông tin cá nhân, [Tôi / Chúng tôi] ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với [tôi / chúng tôi] để [Tôi / Chúng tôi] có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

[Tôi / Chúng tôi] có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. [Tôi / Chúng tôi] sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chính sách này có hiệu lực từ năm 2020-12-15

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của [tôi / chúng tôi], vui lòng liên hệ với [tôi / chúng tôi] tại.

Trang chính sách bảo mật này được tạo tại privacypolicytemplate.net và được sửa đổi / tạo bởi App Privacy Policy Generator